Barne fotografering

Fotografering i studio i en time inkludert ferdige
bilder i egen mappe på vår webside kr 1000.-

Tillegg for søsken kr 300 pr barn.

Alle bildene på minnepenn kr. 400.-

Utskrift på A3 250.-
Utskrift på A4 150.-
15x20 kr 100.-
10x 15 kr 50.-

Design og utarbeidelse av fotobok inkludert en bok
str 21 x21 kr 1000.- kr 400 pr bok for ekstra bok


Har også et stort antall ulike foto produkter og rammer å tiby.